ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Ενημέρωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των Μελών του Προγράμματος «Προνόμιο» (εγγραφή με ηλεκτρονική αίτηση) και των Επισκεπτών του Ιστοτόπου www.pronomio-titan.gr

Η παρούσα ενημέρωση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679/ΕΕ για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων («ΓΚΠΔ»).  Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα ενημέρωση, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο του προγράμματος αναγνώρισης και επιβράβευσης της ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ www.pronomio-titan.grΙστότοπος») και όταν επιλέξετε να εγγραφείτε στο πρόγραμμα «Προνόμιο» («Πρόγραμμα Προνόμιο»). Παρακαλείσθε να ελέγχετε τακτικά την παρούσα ενημέρωση, για να ενημερώνεστε για τυχόν μεταβολές της.

1. Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας;

Η εταιρεία «ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» (η «Εταιρεία», «εμείς», «μας») είναι μέλος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, εδρεύει στην Ελλάδα επί της οδού Χαλκίδος 22Α, Αθήνα 11143 και είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των μελών του Προνομίου και των χρηστών του Ιστότοπου, όπως αυτά συλλέγονται και αποθηκεύονται μέσω αυτού.  Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@titan-cement.com. Εφόσον δεν ικανοποιήσουμε κάποιο αίτημά σας, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

2. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σας επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς, με ποια νομική βάση και πόσο χρόνο τα διατηρούμε;

Α. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων και νομική βάση επεξεργασίας.

(i) Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε την διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου σας (διεύθυνση IP) και την κίνησή σας στον Ιστότοπο. Ορισμένα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται μέσω cookies και λοιπές παρεμφερείς τεχνικές. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική χρήσης cookies. Βασίζουμε την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων σας στο έννομο συμφέρον μας να οργανώσουμε και διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον Ιστότοπο.

(ii) Όταν συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας στο πεδίο «Εγγραφή» του Ιστότοπου, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε το όνομα και επώνυμό σας, τον έμπορο από τον οποίον προμηθεύεστε προϊόντα ΤΙΤΑΝ, τη χώρα προέλευσής σας, την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας, το επάγγελμά σας, το κινητό και σταθερό τηλέφωνό σας, την ημερομηνία γέννησής σας, τη διεύθυνσή σας, τον ταχυδρομικό κώδικα, την περιοχή και το νομό που κατοικείτε. Βασίζουμε την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων σας στη συγκατάθεση που μας παρείχατε, όταν γραφτήκατε στο Πρόγραμμα Προνόμιο.

(iii) Όταν συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας στο πεδίο «Σύνδεση» του Ιστότοπου, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τον αριθμό της κάρτας σας και τον κρυφό αριθμό. Βασίζουμε την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων σας στη συγκατάθεση που μας παρείχατε, όταν γραφτήκατε στο Πρόγραμμα Προνόμιο.

(iv) Όταν συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας στο πεδίο «Έχασα την κάρτα μου» του Ιστότοπου, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε το όνομα και επώνυμό σας, την ηλεκτρονική διεύθυνση και το τηλέφωνό σας. Βασίζουμε την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων σας στη συγκατάθεση που μας παρείχατε, όταν γραφτήκατε στο Πρόγραμμα Προνόμιο.

(v) Όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή επικοινωνούμε μαζί σας τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο πλαίσιο του Προγράμματος Προνόμιο (π.χ. σε περίπτωση διαγωνισμών), συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, κατά περίπτωση, το ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας και τις πληροφορίες που θα μας μεταφέρετε τηλεφωνικά και εκείνες που θα καταγράψετε στο ηλεκτρονικό μήνυμά σας, όπως τους πόντους που έχετε συγκεντρώσει στο Πρόγραμμα Προνόμιο, τους πόντους που επιθυμείτε να εξαργυρώσετε, το δώρο που προτιμάτε, το μέγεθός σας, εφόσον επιλέξετε ως δώρο κάποιο από τα προσφερόμενα ενδύματα (μπλούζα, παντελόνι, φόρμα εργασίας κλπ.). Βασίζουμε την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων σας στη συγκατάθεση που μας παρείχατε, όταν γραφτήκατε στο Πρόγραμμα Προνόμιο.

Όταν το επιβάλλει η νομοθεσία, βασίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στη υποχρέωσή μας να συμμορφωθούμε (π.χ. ενημέρωση των αρχών σχετικά με το Πρόγραμμα Προνόμιο, όταν απαιτείται).

Β. Σκοπός. Για τα μέλη του Προγράμματος Προνόμιο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας στις παραπάνω περιπτώσεις είναι η προώθηση, οργάνωση, διαχείριση, βελτίωση και εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος Προνόμιο, η διαχείριση και αντιμετώπιση των αιτημάτων και παρατηρήσεών σας, η καταγραφή των καταναλωτικών συνηθειών ως προς τα προϊόντα μας, η συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς που κατά καιρούς διοργανώνουμε για τα μέλη του Προγράμματος Προνόμιο, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των μελών του Προγράμματος Προνόμιο και η προώθηση και βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας. Για τους απλούς επισκέπτες του Ιστότοπου, που δεν είναι μέλη του Προγράμματος Προνόμιο, σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι η βέλτιστη οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία του Ιστότοπου.

Γ. Χρόνος διατήρησης. Θα διατηρήσουμε τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα σας για όσο διάστημα συμμετέχετε στο Πρόγραμμα Προνόμιο, εκτός εάν ο νόμος επιβάλλει να τα διατηρήσουμε για διαφορετικό χρονικό διάστημα. Επίσης θα διατηρήσουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα σας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο να προστατεύσουμε, θεμελιώσουμε ή επιδιώξουμε τα δικαιώματά μας, όπως σε περίπτωση δικαστικής διαφοράς. Όταν πάψετε να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα Προνόμιο, διατηρούμε το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας, που μας έχετε δώσει (τηλέφωνο, email, διεύθυνση), σε χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο για πρώην μέλη του Προγράμματος Προνόμιο, ώστε να μην ενοχληθείτε από μελλοντικές προωθητικές ενέργειες στο πλαίσιο του Προγράμματος Προνόμιο. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα σας θα διαγραφούν όταν λήξει το Πρόγραμμα Προνόμιο.

3. Από πού συλλέγουμε, με ποιους μοιραζόμαστε και πως διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας εκτός του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ);

Α. Πηγές Συλλογής. Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας απευθείας από εσάς και από το δίκτυο των συνεργατών μας, που σας συνέστησαν να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα Προνόμιο.

Β. Παραλήπτες. Τα προσωπικά δεδομένα σας επεξεργάζονται μόνο οι εργαζόμενοί μας που διαχειρίζονται το Πρόγραμμα Προνόμιο. Επίσης πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας θα έχουν:

α. Πάροχοι υπηρεσιών για το σκοπό λειτουργίας, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του Ιστότοπου και υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων από την χρήση του Ιστότοπου από εσάς.

β. Πάροχοι υπηρεσιών επικοινωνίας σχετικά με τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα Προνόμιο, ανάλυσης αγοράς και προωθητικών ενεργειών για τα προϊόντα μας.

γ. Πελάτες/συνεργάτες μας, που σας συνέστησαν/συνέδραμαν να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα Προνόμιο.

δ. Αγοραστές του συνόλου ή τμήματος των στοιχείων του ενεργητικού της σε περίπτωση που αποφασιστεί η πώλησή τους.

ε. Αρμόδιες αρχές, εφόσον έχουμε τέτοια νομική υποχρέωση συμμόρφωσης.

Οι προαναφερόμενοι πιθανοί παραλήπτες αποκτούν πρόσβαση μόνο στα προσωπικά δεδομένα σας που κρίνονται απολύτως απαραίτητα, για να εκπληρώσουν τους ανωτέρω σκοπούς.

Γ. Διαβίβαση Δεδομένων εκτός ΕΟΧ. Κάποιοι από τους παραπάνω πιθανούς παραλήπτες των προσωπικών δεδομένων σας ενδεχομένως να βρίσκονται σε χώρες εντός ή εκτός του ΕΟΧ.  Οι χώρες εκτός του ΕΟΧ δεν έχουν τον ίδιο βαθμό προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Επομένως σε περίπτωση που πρέπει να διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα σας εκτός του ΕΟΧ σε χώρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεωρεί ασφαλή, διασφαλίζουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας με βάση συμβατικές ρήτρες, που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

4. Πως φυλάσσουμε και διασφαλίζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.  Τα πληροφοριακά συστήματά μας προστατεύονται από μη επιτρεπτή πρόσβαση μέσω κωδικών πρόσβασης και ελέγχων σε διάφορα επίπεδα. Η ηλεκτρονική διακίνηση προσωπικών δεδομένων γίνεται με κρυπτογραφημένα μηνύματα και αυστηρά κριτήρια αναγνώρισης του παραλήπτη. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στον Ιστότοπό της, καθώς η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να είναι ποτέ απόλυτα ασφαλής.

Τα προσωπικά δεδομένα σας αποθηκεύονται σε ασφαλή βάση δεδομένων που βρίσκεται σε εξυπηρετητή βασισμένο στο υπολογιστικό νέφος (cloudbased server), τον οποίο φιλοξενεί πάροχος τέτοιων υπηρεσιών εντός του ΕΟΧ και συντηρούν μόνο συνεργάτες του παρόχου που βρίσκονται εντός του ΕΟΧ. Ο Όμιλος TITAN έχει συνάψει αυστηρή συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων με τoν συγκεκριμένο πάροχο σχετικά με την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας. Επίσης δεσμεύουμε τους λοιπούς προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα σας μέσω συμβάσεων που περιλαμβάνουν αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας και ασφαλούς επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

5. Ποια δικαιώματα έχετε;

α. Δικαίωμα Πρόσβασης. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, να ζητήσετε λεπτομέρειες σχετικά με τις δραστηριότητες της επεξεργασίας και να προμηθευτείτε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας που υφίστανται επεξεργασία.

β. Δικαίωμα Διόρθωσης, Διαγραφής και Περιορισμού. Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε την επεξεργασία (κατά περίπτωση) των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Μπορείτε να ασκήσετε καθένα από αυτά τα δικαιώματα υποβάλλοντας σχετικό αίτημα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης dataprotection@titan-cement.com.

γ. Δικαίωμα Φορητότητας. Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, και σε ορισμένες περιπτώσεις θα διαβιβάσουμε, κατόπιν αιτήματός σας, τα δεδομένα σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικώς εφικτό.

δ. Δικαίωμα Εναντίωσης. Έχετε το δικαίωμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να απαιτήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, αλλά εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας, θα εξακολουθήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.  Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην χρήση των προσωπικών δεδομένων σας για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Εφόσον το πράξετε, θα ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

στ. Δικαίωμα κατά της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων: Έχετε το δικαίωμα να μην υποβληθείτε σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Δε λαμβάνουμε αποφάσεις στη βάση αποκλειστικά αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας.

ε. Συγκατάθεση. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Προνόμιο και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας οποτεδήποτε αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση dataprotection@titan-cement.com ή τηλεφωνικά στο 210-2591556. Η απόσυρση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που προηγήθηκε ούτε της επεξεργασίας που βασίζουμε σε άλλη νομική βάση και όχι στη συγκατάθεσή σας. Δεν έχετε νομική ή συμβατική υποχρέωση να μας παράσχετε τα προσωπικά δεδομένα σας ούτε να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα Προνόμιο. Ωστόσο χωρίς να μας παράσχετε προσωπικά δεδομένα σας, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα Προνόμιο.

Χαλκίδος 22Α, 111 43, Αθήνα